Kolejny dobry przykład dobrej współpracy lokalnej – blisko często znaczy szybko i bez problemów