Do obsługi geodezyjnej budowy zaliczamy wiele składowych.

  • Przygotowanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej spełniającej kryteria dokładnościowe wymagane przez specyfikacje techniczne projektu.
  • Inwentaryzacja wysokościowa terenu przed rozpoczęciem inwestycji.
  • Inwentaryzacja prac rozbiórkowych.
  • Inwentaryzacja drzew, krzewów przeznaczonych do wycinki.
  • Inwentaryzacja terenu po zdjęciu humusu.
  • Założenie reperów roboczych.