Geodeta sporządza taką mapę do celów projektowych jako załącznik dokumentacji projektów budowlanych. Jest ona sporządzana przez geodetę uprawnionego poprzez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz pasie opasającym o szerokości 30 m. Na mapie do celów projektowych oprócz elementów z mapy zasadniczej, takich jak np. granice działek, powinny się znaleźć geodezyjne linie zabudowy, osie ulic i dróg, które zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także obiekty i inne elementy wskazane przez projektanta.