Usługi xerokolordo formatu A3/A4
Usługi plotowania i skanowaniado formatu A0kolor