Decyzje WZiZT w geodezji to zbiór reguł i procedur, które mają na celu zapewnienie prawidłowego wykorzystania i ochrony zasobów geodezyjnych. Geodezja to nauka zajmująca się pomiarowaniem i opisywaniem kształtu i wielkości Ziemi, a także jej ruchami i polami fizycznymi. Decyzje WZiZT w geodezji dotyczą m.in. wyznaczania granic nieruchomości, planowania przestrzennego, budownictwa, kartografii, nawigacji i geoinformatyki.