Pracownia geodezyjno-kartograficzna
Adam Jarosz
www.geodezjachrzanow.pl
Aktualności
GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEDBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. MIŁEJ W OLKUSZU
2013.02.18
Zadanie I-6: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Miłej w Olkuszu. W ramach zadania nastąpi realizacja:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z odgałęzieniami bocznymi o długości łącznej L = 1,42 km,
- pompowni ścieków sanitarnych - 1 komplet,
- przebudowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami bocznymi o długości łącznej L = 1,45 km,
 
GEODEZYJNA OBSŁUGA DTŚ ZABRZE-GLIWICE
2012.07.14

Ruszyła budowa odcinka średnicowej trasy Zabrze-Gliwice Kontrakt Z3, Z4 zabrzański

 Dwa projektowe odcinki o łącznej długości niespełna trzech kilometrów przebiegać będą od węzła trasy przy ul. De Gaulle'a w Zabrzu do granicy Gliwic. Trasa przebiegać będzie przez Park Powstańców Śląskich, a na odcinku zaplanowano cztery obiekty inżynierskie: tunel, most drogowy i dwa wiadukty. Projekt zakłada ponadto realizację urządzeń związanych z ochroną środowiska naturalnego, tj. przepusty dla zwierząt, ekrany akustyczne, systemy zabezpieczeń szlaków migracyjnych płazów i system odwadniania.

 

ETAPY PRAC BUDOWLANYCH:

 

 

 
Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/geodezja/domains/geodezjachrzanow.pl/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 100
Kontakt

Siedziba firmy :

32-500 Chrzanów
ul. Sienna 6
tel. 032 623 50 34
kom. 607 098 779
e-mail: adam_geo@interia.pl

Witamy

Pracownia geodezyjno-kartograficzna Adam Jarosz jest firmą z dużym doświadczeniem w branży geodezyjnej, które zawdzięcza wykwalifikowanym pracownikom stającym zawsze na wysokości zadania, niezależnie od wielkości przedsięwzięcia.

Obsługujemy zróżnicowaną grupę klientów począwszy od osób prywatnych pragnących uporządkować  swoje sprawy własnościowe, do dużych firm o znaczeniu ogólnokrajowym. 

Ostatnie realizacje
GEODEZYJNA OBSŁUGA REWITALIZACJI CENTRUM MIASTA CHRZANOWA ETAP III

Przez rewitalizację rozumie się wieloletnie, zintegrowane działania, inicjowane i koordynowane przez samorząd gminny, w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego określonych obszarów miast. Istotne jest tu równoczesne działanie we wszystkich sferach: ekonomicznej, społecznej, materialno - przestrzennej (w zakresie infrastruktury komunalnej, modernizacji zabudowy, w tym mieszkaniowej, przekształceń funkcjonalnych, porządkowania przestrzeni publicznych). Koncentracja planowych działań na wybranym obszarze ma na celu doprowadzić do trwałych zmian jakościowych obszaru objętego programem rewitalizacji, a tym samym przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, wzrostu funkcjonalności i rozwoju całego miasta i jego otoczenia. 
                                                                        (źródło: Forum rewitalizacji)

 

Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III „Tysiąc Kamieni”

 

Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego

 

 
GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY PAWILONU HANDLOWEGO "KAUFLAND"

Rozpoczęła się budowa marketu KAUFLAND w sąsiedztwie dawnej bazy PKS w Chrzanowie przy ul. Trzebińskiej. Powstanie dwukondygnacyjny market z parkingiem na dachu i zintegrowaną, zadaszoną rampą wjazdową. Znajdzie się też miejsce na plac manewrowy czy elementy małej architektury oraz zieleń. Inwestor wystawi ponadto stację transformatorową i wybuduje zbiornik wody p.poż. Z okolicznymi drogami market zostanie połączony dwoma wjazdami.

 

 

 

 

 ETAPY PRAC GEODEZYJNYCH: 

 

 zdjęcia w realizacji

 

 

 

 

© Pracownia geodezyjno-kartograficzna Adam Jarosz 2008
design impuls-it